CORONAVIRUS

Via deze website willen wij iedereen die direct of indirect betrokken is bij de dienstverlening van onze organisatie op de hoogte houden over de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Alhoewel wij het grootste belang hechten aan het zo actueel mogelijk houden van de informatie op deze website is ons primair belang het verlenen van zo adequaat mogelijke zorg.
Wij vragen iedereen dan ook het nieuws te volgen om zo altijd op de hoogte te zijn van de meest actuele situatie en landelijke maatregelen

ALGEMENE INFORMATIE

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

LANDELIJKE RICHTLIJNEN

Dagelijks is er ontzettend veel nieuws over het coronavirus en de gevolgen hiervan voor Nederland. 

De rijksoverheid heeft een aantal maatregelen en richtlijnen opgesteld geldend voor alle inwoners. 

De meest recente versie van deze richtlijnen kunt u hier vinden. 

RICHTLIJNEN CARE EXTRA

Op basis van nieuws, landelijke richtlijnen, overleg met ketenpartners en intern overleg heeft Care Extra een aantal richtlijnen opgesteld over hoe onze dienstverlening in de komende periode gecontinueerd zal worden. 

Deze richtlijnen verschillen per woonvoorziening en begeleidingsvorm, maar hebben allen tot doel de (snelle) verspreiding van het virus te beperken. 

STANDAARDEN & COMMUNICATIE

De rijksoverheid heeft een aantal verschillende communicatiemiddelen ter beschikking gesteld.

 

Ook intern hebben wij een aantal standaarden en communicatiemiddelen. Deze zijn allemaal op deze pagina te vinden

Hier is tevens informatiemateriaal van andere partijen te vinden

VOOR MEDEWERKERS

In deze tijden van onzekerheid is het allereerst de taak van ons als organisatie om jullie zo tijdig, volledig en duidelijk als mogelijk te informeren. Deze website heeft als doel alle, voor ons, beschikbare informatie centraal te delen zodat deze voor iedereen beschikbaar is.

CONTACT

Onder contact zijn alle relevante telefoonnummers en e-mail adressen opgenomen.

Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van onze laatste nieuwsbrieven en informatie.

 

0492-387 925

©2020 door Care Extra. Met trots gemaakt met Wix.com