PREVENTIEVE MAATREGELEN

 

Kruisbesmetting & continuïteit

Wij hebben besloten dat iedereen zo lang mogelijk werkzaam zal blijven op de (woon)locaties waar ze normaal gesproken werkzaam zijn met dien verstande dat onze kantoorlocatie gesloten is. 

 

Op deze manier willen wij, zover we daar invloed op hebben, kruisbesmetting voorkomen en er zorg voor dragen dat wanneer er medewerkers ziek worden ze elkaar niet besmetten en de continuïteit gewaarborgd blijft. 

Om het risico op kruisbesmetting zoveel mogelijk te voorkomen wordt de ambulante weekenddienst per locatie uitgevoerd. Dit wil zeggen dat zowel de Pastoor van Leeuwenstraat, Geul en ambulant een eigen weekenddienst hebben. De planning wordt wekelijks met jullie gedeeld 

Hygiene

Binnen al onze (meerpersoons)woonvoorzieningen moeten dagelijks de aanvullende hygiene werkzaamheden conform het hygieneprotocol uitgevoerd worden. 

Aan ambulant medewerkers zijn schoonmaakmiddelen en posters ter beschikking gesteld om zo te kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen, maar ook om er voor  te zorgen dat deze richtlijnen uit worden gedragen. 

Schoonmaakartikelen zijn in voldoende mate aanwezig en worden centraal ingekocht. Mocht je constateren dat voorraden afnemen laat dit tijdig weten zodat er gezorgd kan worden voor aanvullende voorraad.

Gezondheidsklachten bij cliënten

Gezondheidsklachten van cliënten dienen gemeld te worden via het meldingsformulier. Deze melding zal gecommuniceerd worden met verantwoordelijk Case Manager. Deze zal hierop verdere actie uitzetten, waaronder het informeren van andere betrokken hulpverleners over het opschorten van huisbezoek. 

0492-387 925

©2020 door Care Extra. Met trots gemaakt met Wix.com