RICHTLIJNEN CARE EXTRA

Op basis van nieuws, landelijke richtlijnen, overleg met ketenpartners en intern overleg heeft Care Extra een aantal richtlijnen opgesteld over hoe onze dienstverlening in de komende periode gecontinueerd zal worden. 

Deze richtlijnen verschillen per woonvoorziening en begeleidingsvorm, maar hebben allen tot doel de (snelle) verspreiding van het virus te beperken. 

Op dit moment hebben wij als organisatie besloten dat onze medewerkers zoveel als mogelijk werkzaam blijven op de (woon)locaties waar ze normaal gesproken werkzaam zijn. Op deze manier willen wij kruisbesmetting voorkomen en er zorg voor dragen dat wanneer er medewerkers ziek worden ze elkaar niet besmetten en de continuïteit gewaarborgd blijft. 

Wij stellen ons op de hoogte van de adviezen van het RIVM en volgen deze ook op. Binnen onze woonvoorzieningen worden de hygiene protocollen van het RIVM dan ook elke dag uitgevoerd.


Er zijn verschillende medewerkers op de hoogte van de richtlijnen zodat er 24 uur per dag een medewerker bereikbaar is die in kan spelen op vragen van medewerkers en/of mensen die bij ons in zorg zijn. 

De maatregelen die wij nu hebben genomen zijn van kracht tot 06-04-2020 en kunnen eventueel aangescherpt worden. Alles in samenspraak met de richtlijnen van het RIVM en overleg met ketenpartners.

RICHTLIJNEN PER ZORGVORM

We bieden verschillende vormen van ondersteuning. Omdat deze vormen verschillen gelden er verschillende richtlijn

0492-387 925

©2020 door Care Extra. Met trots gemaakt met Wix.com